Posts Tagged ‘Harper’s Bazaa’

Harper’s Bazaar Arşivinin Tümüne İlk Kez Çevrim İçi Erişilebilecek

ProQuest’in ikonik moda ve yaşam tarzı dergisini dijitalleştirmesi, Amerikan modası, kültürü ve tasarımıyla ilgili araştırma ürünlerini geliştiriyor

harpers-bazaar-whats-new

 

ANN Arbor, MICHIGAN, 12 Mayıs 2015 – ProQuest, Harper’s Bazaar’ın 1867 yılından güncel sayısına kadar uzanan ilk dijital arşivini oluşturuyor. Basit çevrim içi erişimi ve derginin tüm sayılarının içindeki metin ve görsellerin hassas bir şekilde aranması sayesinde, modadan tasarıma, sanattan kadın ve cinsiyet çalışmalarına, pazarlama ve işletmeye kadar değişen çeşitli alanlara ait araştırma sonuçları gelişecek. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ProQuest platformunda yer alacak Harper’s Bazaar Arşivi, Vogue ve Women’s Wear Daily arşivleri ve bilimsel dergiler, çalışma belgeleri, konferans notları, e-kitaplar, gazeteler ve diğer temel kaynaklar gibi, öncü araştırmalar üretmek için gereken zengin çeşitlilikte kaynaklar ile çapraz aranabilir olacak.

ProQuest beşeri bilimler ürün yönetiminde kıdemli müdür, Stephen Brooks, “Bilim adamları ve öğrencilerin, araştırmalarını yürütürken dergi ve kitaplardan daha fazlasını kullandığını biliyoruz,” şeklinde konuştu. “ProQuest, kütüphaneleri araştırma desteğinin merkezinde tutmayı hedefliyor. Bu hedefimiz için, sunduğumuz içerik türlerinin çeşitliliğini artırarak, kütüphanelerin dijitalleştirilmiş, yüksek kaliteli içeriğe erişimini sağlamak gerekiyor. Harper’s Bazaar’ınki gibi dijitalleştirme çalışmaları, tarihi önem taşıyan değerli temel kaynakları, baskının kısıtlamasından kurtarıp, onları erişime, metin madenciliği yapılmaya ve kullanıcıların iş akışlarında kullanılmaya uygun hale getiriyor.”

1867’de yayına başlayan Amerika’nın ilk moda dergisi Harper’s Bazaar, Diana Vreeland, Carmel Snow ve Alexey Brodovitch gibi moda ikonlarına ev sahipliği yaptı. Sayfaları Amerikan stili ve sanatının evrimini belgeliyor; Richard Avedon, Diane Arbus, Man Ray ve Patrick Demarchelier gibi fotoğrafçılara ve Andy Warhol gibi sanatçılara yer veriyor. Arşiv, ilkinden güncel sayıya kadar tüm sayıları baştan sona yansıtmasıyla ve materyalin orijinal halini koruyan yüksek çözünürlüklü, tümüyle aranabilir görsellerle, bu kroniği kolay incelenebilir hale getiriyor.

ProQuest, kurumları için önemini göstermek isteyen kütüphanelere, öğretim üyeleri ve öğrencilerin araştırmalarını sürdürmede kullandığı, en derin ve en zengin içerik çeşitliğini sağlıyor. Harper’s Bazaar Arşivi, ProQuest’in moda, sanat ve kadın çalışmaları gibi alanlarda araştırma ve öğrenimi destekleyen, sayısı giderek artan koleksiyonlarından bir örnek. Bunun gibi özelleşmiş içerikler kütüphanelerin, kitap ve dergilerin ötesine geçerek, koleksiyonlarını kullanıcıların araştırma ve öğrenim hedeflerine uygun hale getirmesini sağlıyor. Keşfi, erişimi, metin madenciliğini ve yönetimi kolaylaştıran teknolojilerle donatılan ProQuest’in kapsamlı içeriği, kütüphaneleri, öğrenci ve öğretim üyelerinin araştırma başarısının merkezinde tutuyor.

 

ProQuest 將推出Harper’s Bazaar雜誌回溯資料庫

ProQuest數位化全球著名的時尚雜誌內容 促進美國時尚、文化和設計領域研究成果的產出

ProQuest正在創建首個Harper’s Bazaar雜誌回溯資料庫,該庫將收錄Harper’s Bazaar雜誌從1867年創刊至現刊的全部內容。研究時尚、設計、藝術、女性研究、性別研究、市場和商業領域的研究者,可訪問該庫,精確檢索Harper’s Bazaar中的文本和圖像內容,提升所在研究領域的研究成果產出。今年晚些時候,Harper’s Bazaar雜誌回溯資料庫將可通過ProQuest檢索平臺(search.proquest.com)訪問,並與Vogue 、 Women’s Wear Daily archives和其它豐富多樣的ProQuest平臺資源進行交叉檢索,比如:學術期刊、工作手稿、會議論文、電子圖書、新聞報導及第一手的資源等。

“我們瞭解學者和學生在進行學術研究時,不僅僅局限于利用期刊和圖書資源”,ProQuest負責人文學科產品管理部門高級總監Stephen Brooks說,“ProQuest使圖書館佔據研究支持的中心地位這一目標的關鍵是,我們需要不斷豐富、拓展我們所提供的資源類型、使圖書館可訪問優質的數位化文獻內容。諸如Harper’s Bazaar這一類的數位化項目,旨在打破訪問這些寶貴的、歷史性第一手印刷資源的制約,通過數位化的技術,使其易於訪問、可進行文本挖掘,並能應用于研究者的工作流程中。”

Harper’s Bazaar創辦於1867年,是美國最著名的時尚雜誌,供職於該雜誌的全球著名的時尚風格偶像有: Diana Vreeland、Carmel Snow和 Alexey Brodovitch。其雜誌內容按編年順序記錄了美國時尚和藝術的歷史演變。還包括Richard Avedon、Diane Arbus、Man Ray 、Patrick Demarchelier等著名的攝影師和Andy Warhol等知名的藝術家。Harper’s Bazaar回溯資料庫使研究者可以輕鬆訪問、研究從1867年Harper’s Bazaar創刊至現刊的全部內容,該內容可進行逐頁逐版流覽,並保留原雜誌的所有資訊,可以對高清圖像中的文獻進行全文檢索。

ProQuest 為那些希望向所在學術機構展現其重要性的圖書館提供豐富多樣、最深入、最廣泛的內容,使所在機構的教師和學生可利用這些資源進行學術研究。Harper’s Bazaar Archive是ProQuest不斷新增資源,以支持時尚、藝術和女性學等領域研究者進行學術研究和學習的一個範例。引入諸如Harper’s Bazaar這類專業文獻使圖書館除擁有圖書和期刊館藏外,還能進一步拓展其它類型的館藏,與讀者的學習和研究目標相適應。ProQuest 技術可支援用戶輕鬆發現、訪問、挖掘和管理這些資源,我們豐富的內容將助力圖書館佔據學生和教師取得研究成功的中心地位。

ProQuest 将推出Harper’s Bazaar杂志回溯数据库

ProQuest数字化全球著名的时尚杂志内容 促进美国时尚、文化和设计领域研究成果的产出

ProQuest正在创建首个Harper’s Bazaar杂志回溯数据库,该库将收录Harper’s Bazaar杂志从1867年创刊至现刊的全部内容。研究时尚、设计、艺术、女性研究、性别研究、市场和商业领域的研究者,可访问该库,精确检索Harper’s Bazaar中的文本和图像内容,提升所在研究领域的研究成果产出。今年晚些时候,Harper’s Bazaar杂志回溯数据库将可通过ProQuest检索平台(search.proquest.com)访问,并与Vogue 、 Women’s Wear Daily archives和其它丰富多样的ProQuest平台资源进行交叉检索,比如:学术期刊、工作手稿、会议论文、电子图书、新闻报道及第一手的资源等。

“我们了解学者和学生在进行学术研究时,不仅仅局限于利用期刊和图书资源”,ProQuest负责人文学科产品管理部门高级总监Stephen Brooks说,“ProQuest使图书馆占据研究支持的中心地位这一目标的关键是,我们需要不断丰富、拓展我们所提供的资源类型、使图书馆可访问优质的数字化文献内容。诸如Harper’s Bazaar这一类的数字化项目,旨在打破访问这些宝贵的、历史性第一手印刷资源的制约,通过数字化的技术,使其易于访问、可进行文本挖掘,并能应用于研究者的工作流程中。”

Harper’s Bazaar创办于1867年,是美国最著名的时尚杂志,供职于该杂志的全球著名的时尚风格偶像有: Diana Vreeland、Carmel Snow和 Alexey Brodovitch。其杂志内容按编年顺序记录了美国时尚和艺术的历史演变。还包括Richard Avedon、Diane Arbus、Man Ray 、Patrick Demarchelier等著名的摄影师和Andy Warhol等知名的艺术家。Harper’s Bazaar回溯数据库使研究者可以轻松访问、研究从1867年Harper’s Bazaar创刊至现刊的全部内容,该内容可进行逐页逐版浏览,并保留原杂志的所有信息,可以对高清图像中的文献进行全文检索。

ProQuest 为那些希望向所在学术机构展现其重要性的图书馆提供丰富多样、最深入、最广泛的内容,使所在机构的教师和学生可利用这些资源进行学术研究。Harper’s Bazaar Archive是ProQuest不断新增资源,以支持时尚、艺术和女性学等领域研究者进行学术研究和学习的一个范例。引入诸如Harper’s Bazaar这类专业文献使图书馆除拥有图书和期刊馆藏外,还能进一步拓展其它类型的馆藏,与读者的学习和研究目标相适应。ProQuest 技术可支持用户轻松发现、访问、挖掘和管理这些资源,我们丰富的内容将助力图书馆占据学生和教师取得研究成功的中心地位。

Social Media