Archive for the ‘Finnish’ Category

Kolme syytä rakastaa yliopistokustannusta

Pohdimme lukuisia syitä arvostaa näitä vertaisarvioidun tieteellisen työn instituutioita. Tässä ovat kolme päällimmäistä:

1. Ne yhdistävät  tieteellisen työn ja laajennetun yhteiskunnan.
Daniel Coit Gilman, Johns Hopkins -yliopiston ja maan vanhimman yliopistokustannuksen perustaja piti kustantamista yhtenä “yliopiston jaloimmista velvollisuuksista”, koska yliopistojen velvollisuutena pitäisi olla “tiedon laaja [edistäminen] ja [levittäminen] kaikille, eikä vain niille, jotka osallistuvat sen päivittäisille luennoille.” On selvää, että ylipistokustannukset kuulivat Gilmanin kutsun ja vastasivat siihen voimallisesti. Esimerkkeinä tästä ovat Wayne State -yliopiston kumppanuudet sisällön julkaisemiseksi yhteisöjärjestöjen kanssa, tai tapa, jolla Arizonan yliopiston yliopistokustannus on sitoutunut saattaman alkuperäiskansojen äänen kuuluville ympäri maailman.

2. Ne parantavat selvästi tieteellistä keskustelua.
Yliopistokustannukset pyrkivät siis tuomaan tieteellisen työn kaikkien saataville, mutta ne ovat myös sitoutuneet tuomaan kaikki tarvittavat keskustelun äänet kuuluville, mukaan lukien valtavirran ulkopuolelle jäävät teokset. Princetonin yliopisto esimerkiksi kustansi työn nimeltä The Origins of the Urban Crisis, vaikka oli selvää, että se kiinnostaisi vain pientä ja kapeaa yleisöä. Riskejä välttävä valtavirtakustantaja ei ehkä olisi löytänyt taloudellisia perusteluja tällaiselle julkaisulle.

3. Niiden sisältö on vankan eBook-kokoelman perusta.
Sisältö, joka ei ainoastaan edistä akateemista tieteellistä työtä, vaan yhdistää sen lisäksi yhteiskuntaan on selvästi arvokas osa kirjaston kokoelmaa. ProQuest on sitoutunut tukemaan tutkijoita ja kirjastonhoitajia, joten olemme tehneet pitkään yhteistyötä yliopistokustannusten kanssa niiden sisällön levittämiseksi sähköisesti, esimerkiksi tilausten kautta, jotta teokset saavuttaisivat suuremman yleisön.

Hiljattain käynnistetty University Press Ebook Subscription kokoaa yhteen tieteellisen työn ja yliopistokustannussisällön kriittisen massan — yli 24000 laatunimikettä — joka on tärkeää tutkimukselle ja joka on kuratoitu tärkeyden ja ajankohtaisuuden tasapainottamiseksi. Sisältö on luettavissa intuitiivisen käyttöliittymän välityksellä, joka on suunniteltu runsaan käyttäjäpalautteen perusteella ja joka tarjoaa pääsyn kaikkeen sisältöön mobiililaitteilla.

Arvostamme yliopistokustannuksia monista syistä, ja siksi olemme päättäneet kuratoida vain yliopistokustannusteoksista koostuvan tilauskokoelman.

Lue lisää University Press Ebook Subscription – tilauksesta, siitä miten voit tukea yliopistokustannuksia ja rakentaa perustaa omalle yliopistokustannuksellesi.

 

Väitöskirjojen käyttö tiedonhaussa

Väitöskirjat ovat keskeinen lähde uusimman tutkimustiedon, lisäaineistojen ja yksityiskohtaisen tutkimuksen löytämiseksi, joka usein tarjotaan lehtiartikkeleissa lyhennettynä.

Millä muilla tavoilla opiskelijat voivat käyttävää väitöskirjoja ja opinnäytetöitä tiedonhaussa?

 • Väitöskirjat ovat erinomainen voimavara kun halutaan selvittää, mitä jostakin aiheesta on kirjoitettu, muiden lähteiden löytämiseksi sitaattien kautta ja uusien ideoiden innoittajana.
 • Tutkijat voivat tarkistaa ProQuest Dissertations and Theses Globalista (PQDT Global), ettei heidän väitöskirjansa tai opinnäytetyönsä aiheesta ole jo kirjoitettu.
 • Jatko-opiskelijat voivat oppia lisää tiedekunnasta, oppilaitoksista ja muista tutkijoista lukemalla aiheeseen liittyviä väitöskirjoja

PQDT Global sisältää yli neljännesmiljardin sivun verran kehittyviä tutkimus- ja merkkiteoksia maailman parhaista yliopistoista, mukaan lukien kaikki Ivy League -ja Russell Group -oppilaitokset. Opiskelijat voivat aloittaa tiedonhaun PQDT Globalista, hyödyntää edistyksellisiä ominaisuuksia, tai käyttää 35 ainekohtaista indeksiä, jotka sisältävät väitöskirjoja ja opinnäytetöitä.

ProQuest tekee myös yhteistyötä lukuisten järjestöjen kanssa varmistaakseen, että väitöskirjat ja opinnäytetyöt ovat löydettävissä monissa paikoissa:

 • Suunnittelua koskevat ja suunnitteluun liittyvät väitöskirjat ovat nyt löydettävissä Elsevier’s Ei Compendexissa, josta tutkijat saavat runsaasti uusia ideoita.
 • Humanististen tieteiden opiskelijat hyötyvät väitöskirjojen ja opinnäytetöiden helposta löydettävyydestä The Philosopher’s Indexissä.

Lisätietoja ProQuestin yhteistyöstä Elsevierin ja The Philosopher’s Indexin kanssa löytyy koko lehdistötiedotteesta.

 

Syvällisempää ymmärrystä opiskelijoiden tiedonhakumenetelmistä

Opiskelijoiden tiedonhaku- ja tutkimusmenetelmien parempi ymmärrys tuo lisäarvoa koko tutkimuksen ekosysteemille – kirjastotyöntekijöille, korkeakoulujen ja yliopistojen ohjaajille ja tiedekunnille, sekä palveluntarjoajille kuten ProQuest. Syyskuussa tarjolle tuli kaksi uutta tapaa hankkia lisätietoa opiskelijoiden tiedonhakukäyttäytymisestä, sekä siitä, miten kirjastonhoitajat voisivat parantaa tiedonhakukokemusta.

Journal of Library Administration – artikkeli: “Opiskelijoiden tiedonhakumenetelmät – vaikutukset kirjastoon ja  tiedekuntaan”

Tässä artikkelissa kirjoittajat Michelle D’Couto (Lead Product Manager, ProQuest) ja Serena H. Rosenhan, Ph.D. (johtaja, User Experience Design, ProQuest) korostavat kuudella korkeakoulu- ja yliopistokampuksella suoritettujen haastattelujen laadullisia havaintoja opiskelijoiden tiedonhakutottumuksista. He kaivautuvat akateemisen ympäristön ulkopuolisiin kokemuksiin ja niiden vaikutukseen akateemisen ympäristön tiedonhakukokemukseen.  Artikkeli korostaa tutkimuksen esteitä ja kipupisteitä ja tarjoaa suosituksia kirjastonhoitajille ja tiedekunnalle onnistuneiden tulosten varmistamiseksi.

Voit lukea tutkielman täällä Taylorin ja Francisin kautta. (DOI: 10.1080/01930826.2015.1076312) Tämän artikkelin lukeminen edellyttää Journal of Library Administrationin käyttöä kirjaston kautta.

ACRL / Choice -webinaari: “Modernin kirjaston ymmärtäminen”
22. syyskuuta 2015 toteutetussa webinaarissa osallistujille kerrottiin havaintoja yhteismuokatusta tutkielmasta “Opiskelijoiden tiedonhakumenetelmät – vaikutukset kirjastoon ja tiedekuntaan”. He saivat lisäksi tosielämän esimerkkejä siitä, miten kirjastonhoitajat reagoivat muuttuvaan tutkimusympäristöön. Michelle D’Couto (Lead Product Manager, ProQuest) avasi istunnon kertomalla opiskelijoiden ja tiedekunnan haastatteluihin perustuvia havaintojaan siitä, miten online-sukupolvi käyttää kirjastoa. Michellen jälkeen, Kathryn Silberger (Marist College) ja James Hammonds, kirjastotekniikan johtaja, Ball State University) keskustelivat siitä, miten heidän kirjastonsa ovat hyödyntäneet uutta tekniikkaa kohdatakseen online-sukupolven osallistumiseen keskittyvän mallin kautta. Voit katsoa 22. syyskuuta 2015 tallennetun webinaarin täällä.

 

ProQuest ja Ex Libris yhdistyvät nopeuttaakseen kirjastojen innovaatiota eri puolilla maailmaa

ProQuest, globaalille tutkimukselle keskeisten tietoratkaisujen toimittaja, on allekirjoittanut sopimuksen kirjastojen automaatioratkaisujen johtavan globaalin toimittajan Ex Libris Groupin hankkimisesta. ProQuestin ja Ex Librisin toiminnot kattavat paperisen, elektronisen ja digitaalisen sisällön asiantuntemuksen sekä kirjastojen hallinta-, haku- ja tutkimustyönkulut.

Näiden toisiaan täydentävien etujen yhdistäminen auttaa ProQuestia ja Ex Librisiä parantamaan nykyisiä tuotteita ja nopeuttamaan uusien palvelujen innovaatiota kirjastojen tämän hetken tärkeimmissä haasteissa: paperisten, elektronisten ja digitaalisten resurssien erilaiset työnkulut sekä monimutkaisen ja nopeasti muuttuvan teknologian, sisällön ja käyttöympäristön navigoiminen. Hankinta pyritään viimeistelemään tulevina kuukausina.

”Meillä on ilo saada Ex Libris osaksi ProQuestia ja toivottaa sen hyväksi koettu innovaatiomenestys tervetulleeksi kirjastojen puolesta. Yksi vaikuttava esimerkki Ex Librisin todellisesta asiantuntemuksesta on sen yhdistetyn resurssienhallintaratkaisun Alman menestys: se on auttanut satoja instituutteja eri puolilla maailmaa parantamaan kirjastojensa arvoa käyttäjilleen”, ProQuestin toimitusjohtaja Kurt Sanford totesi.  ”Yhdessä nämä yritykset valmistavat ja kehittävät entistä mullistavampia kirjastopalveluja, mikä tuo lisäarvoa asiakkaillemme ja alalle laajemminkin.”

”ProQuestin Ex Libris -yrityshankinta tehostaa sitoutumistamme globaaliin kirjastoyhteisöön, ja se parantaa kykyämme kehittää tuotesuunnitelmaamme ja strategiaamme”, Ex Librisin toimitusjohtaja Matti Shem-Tov selitti. ”ProQuestin ja Ex Librisin yhdistetty taito ja asiantuntemus mahdollistavat johtavien ratkaisujemme tehokkaamman kehittämisen ja tukemisen, ja ne nopeuttavat niin nykyisten kuin uusienkin tuotteiden innovaatiota. Tunnistamme tilaisuuksia toimittaa kummankin yrityksen parasta tarjontaa laajentamalla resurssienhallinnan, tietokantatoimintojen sekä hakupalvelujen tärkeitä ominaisuuksia nykyisten tuotteiden parantamiseksi.”

”Yhdistämällä yrityksemme pystymme luomaan lisätilaisuuksia ja valintoja kirjastoille — etenkin nykyisille asiakkaillemme”, Ex Librisin strategiajohtaja Oren Beit-Arie lisäsi. ”Sekä ProQuest että Ex Libris ovat vahvasti tekemisissä globaalin kirjastoyhteisön kanssa, ja ne hyötyvät aktiivisista, yhteistyöhaluisista ja eteenpäin ajattelevista asiakkaista ja käyttäjäryhmistä. Jatkamalla yhteistyötraditiotamme sitoudumme toimimaan käyttäjäyhteisöjemme kanssa saadaksemme palautetta ja ohjeita nykyisten ratkaisujemme parantamiseksi ja uusien luomiseksi.”

Kumpikin yritys jatkaa asiakkaiden eduksi pitkäaikaista sitoumustaan avoimuuteen ja yhteistyöhön muiden alan organisaatioiden kanssa, mukaan lukien OCLC, Google, Gale Cengage, HARRASSOWITZ ja YBP/EBSCO.

Lakkauttamisen jälkeen ProQuest ja Ex Libris muodostavat erillisen liiketoimintayksikön nimeltä Ex Libris, ProQuest-yhtiö. Tätä yksikköä johtaa Shem-Tov, ja sen toimintaa tukee Ex Librisin johtotiimi yhdessä ProQuest Workflow Solutions -johdon kanssa. ProQuest ja Ex Libris jatkavat edelleen laajan tuotevalikoiman tuottamista, joihin niiden asiakkaat luottavat, ja tehostavat kummankin yrityksen tuotteita, esimerkiksi Alma, Aleph, bX, Intota, Primo, Rosetta, SFX, SIPX, Summon, 360 Link, Voyager ja äskettäin markkinoille tuotu Leganto-kirjaluetteloratkaisu sekä campusM-mobiiliyliopistoratkaisu.

Lue lisää siitä, kuinka ProQuest ja Ex Libris ovat parempia yhdessä: http://bit.ly/ProQuestOct6

 

Terveys- ja lääketiedesisällön uutiset ja päivitykset

Tervetuloa ProQuestin terveys- ja lääketiedesisällön päivitykseen heinäkuussa 2015, joka tiedottaa ProQuestin  terveys- ja lääketieteen tietokannoissa olevista aikakauslehdistä, harmaasta kirjallisuudesta, kirjoista ja muusta aineistosta. Päivitys kattaa sisältömuutokset huhtikuusta kesäkuuhun 2015, sekä uusimmat uutiset ProQuestin uusitusta käyttöliittymästä ja sisällön hakemisesta Google Scholarin kautta.

Uusia aikakauslehtien kokonaisselostuksia (täydellinen luettelo löytyy täältä)
ProQuestin terveys- ja lääketieteen tietokantoihin lisättiin äskettäin 28 juoksevaa tieteellisen aikakauslehden kokonaisselostusta. Kohokohtia ovat Ciência & Saúde Coletiva,  Brazilian Association of Collective Health (Associação Brasileira de Saúde Coletiva) -järjestön julkaisema lehti  vaikuttavuuskertoimesta ja turkkilaisen Aves Yayıncılık Ltd -kustantajan Diagnostic and Interventional radiology. Nimikkeet lisäävät kansanterveyden, radiologian, lääketieteiden, hoitotyön, omaishoidon ja muiden lääketieteellisten oppiaineiden nykyistä kattavuutta.

Päättyvät aikakauslehtien kokonaisselostukset (täydellinen luettelo löytyy täältä)
Juokseva kokonaisselostus on lopetettu 31 nimikkeen osalta. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä. Huom. Kaikkia 31 nimikettä säilytetään edelleen arkistossa. Lisäksi pääsy Medical Evidence Matters -arkistoon päättyy 31. elokuuta 2015 vähäisen käytön vuoksi.

ProQuest-käyttöliittymän ja linkittämisen päivitys
ProQuest-käyttöliittymän uudistus: ProQuest käynnistää 10. elokuuta innovaatioiden sarjan, jolla pyritään kehittämään tutkimuskokemuksen perusteita. Tarkoituksena on auttaa kirjastonhoitajia ja käyttäjiä pääsemään uudelle menestyksen ja tuottavuuden tasolle. ProQuest (search.proquest.com) -sisältöön pääsy ja sen työstäminen tulee olemaan helpompaa ja intuitiivisempaa kuin koskaan ennen. Lukukokemusta parantava sivujen uudelleensuunnittelu ja parannettu mobiilikäyttö ovat esimerkkejä muutoksista, jotka lisäävät tutkijoiden menestystä ja tuottavuutta. Muutokset tapahtuvat automaattisesti eivätkä vaadi teiltä hallinnollisia toimia. Lisätietoja.

Google Scholar: Google Scholar tarjoaa nyt ProQuestin tieteellisten aikakauslehtien koko tekstin indeksoinnin. Googlen ja ProQuestin yhteistyö mahdollistaa todennettujen ProQuest-käyttäjien tunnistamisen kun he tekevät hakuja Google Scholarissa, tarjoten heille pääsyn kirjastojensa koko opetussisältöön. Lue lisätietoja tästä artikkelista.

 

ProQuest-uutisia – Heinäkuu-Joulukuu 2015

Tuota enemmän

Oletko linjassa tutkijoidesi kanssa? ProQuest tarjoaa pääsyn syvimpään ja laajimpaan sisältöratkaisujen valikoimaan, jota tutkijat tarvitsevat menestyäkseen – e-kirjoja, laajin uutislähteiden valikoima, väitöskirjoja, huolellisesti digitoitu ensisijaisia lähteitä ja paljon muuta.

Lue lisää loppuvuoden tapahtumista, kuten uusista tuotteista, päivityksistä ja päivitetyn  ProQuest-alustan uusista kokemuksista.

 

Jännittäviä parannuksia ProQuest-käyttöliittymään

17. elokuuta alkavalla viikolla otamme käyttöön parannetun ProQuest-käyttöliittymän, joka on suunniteltu huomioimaan muuttuvat työnkulut. Kehitystyössä on hyödynnetty kattavaa asiakaspalautetta, testausta ja syvällistä käyttötapojen analyysiä.

Sivujen uudelleensuunnittelu ja parannettu mobiilikäyttö ovat esimerkkejä ProQuest (search.proquest.com) -käyttöliittymän parannuksista, jotka lisäävät tutkijoiden menestystä ja tuottavuutta. Uudistuksen tulee:

 • Yksinkertaisempi asettelu – tutkijat voivat keskittyä tarvitsemaansa sisältöön ja työkaluihin
 • Parannettu asiakirjan katselu – parempi lukukokemus ja helpompi käyttöönotto niille, jotka käyttävät ProQuestia hakupalvelujen tai Google Scholarin kautta
 • Parannettu mobiilikäyttö
 • Helpompi hakutulosten navigointi

Parannukset tapahtuvat automaattisesti eivätkä vaadi teiltä hallinnollisia toimia. Vaikka muutokset ovat käyttäjille intuitiivisia eikä koulutusta tarvita, päivitämme nykyiset LibGuide-oppaat ja ohjevideot ennen julkaisua.

Lisätietoja: http://www.proquest.com/go/upgrade-proquestinterface.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta.

 

Koulutusta, joka sopii tarpeisiisi ja aikatauluusi – tulevia webinaareja

Tarjoamme tuotteitamme ja palvelujamme koskevia koulutuswebinaareja. Reaaliaikaisia ja nauhoitettuja sessioita on saatavissa aikatauluusi sopivasti.

Ilmoittaudu tästä.

Pyydä koulutusta! Jos et löydä etsimääsi tai jos haluat pyytää toimipiste- tai verkkokoulutusta, lähetä sähköpostia koulutustiimillemme (training@proquest.com).

Terveys – ja lääketieteellisen sisällön uutiset ja tiedot – tammikuusta maaliskuuhun 2015

Tämä on ProQuestin terveys- ja lääketieteellisen sisällön tiedote, joka on tarkoitettu pitämään sinut ajan tasalla ProQuestin terveys- ja lääketieteellisten tietokantojen ammattilehdistä, harmaasta kirjallisuudesta, kirjoista ja muusta materiaalista. Tämä tiedote sisältää sisältömuutoksia tammikuusta 2015 maaliskuun loppuun 2015.

Uusi kokotekstilehtivalikoima (koko luettelo nähtävissä tässä)
Yhteensä 61 aktiivista kokotekstilehteä, mukaan lukien 58 akateemista julkaisua, lisättiin äskettäin ProQuestin terveys- ja lääketieteellisiin tietokantoihin. Nämä julkaisut lisäävät nykyisten biologian, terveyshallinnon, lääketieteiden, hoitoalan, terveyteen liittyvien alojen ja muiden lääketieteellisten alojen julkaisuvalikoimiesi laajuutta.

Merkittäviä lisäyksiä ovat:

 • Springer Healthcaren neljä uutta merkittävää julkaisua
  • Current Oncology Reports
  • Current Diabetes Reports
  • Protein & Cell
  • European Journal of Ageing
 • Vasta lisätty hoitoalan sisältö
  • HLG Nursing Bulletin
  • Journal of Specialized Nursing Care

Lopetetut julkaisut (koko luettelo saatavilla tässä)
Yhdeksän julkaisun jatkuva kokotekstipalvelu on lopetettu. Tarkat tiedot annetaan tässä. Huomaa: jokaisesta julkaisusta on olemassa varmistustiedosto.

Alustateknologiaa koskevat tiedot
Myöhemmin vuoden aikana käyttöön odotetaan ProQuestin akateemisten lehtien kokotekstihakemistoja Google Scholar -hakupalvelun kautta. Googlen ja ProQuestin välinen yhteistyö mahdollistaa luvan saaneiden ProQuest-käyttäjien tunnistamisen heidän hakiessaan tietoja Google Scholar -palvelun kautta, mikä yhdistää heidät suoraan kirjastojensa akateemiseen kokotekstisisältöön. Lue lisätietoja tästä artikkelista.

 

Mikä on uutta tutkielmissa

Kun tutkimuksen tueksi tarvitaan akateemisten tutkielmien hakupalvelua, mikään muu tietokanta ei anna yhtä laajaa ja syvällistä valikoimaa kuin ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) Global.

PQDT Global sisältää nyt tutkielmia 2 700 yliopistosta eri puolilta maailmaa, mukaan lukien yli 500 kiinalaisesta yliopistosta, Ison-Britannian Russell Group -yliopistoista sekä sadasta muusta maasta. ProQuest pyrkii väsymättömästi laajentamaan PQDT Globalin valikoimaa antamalla mahdollisimman laajan valikoiman tutkielmia yhden ainoan lähteen kautta, ja se kehittää aktiivisesti uusia kumppanuuksia Euroopassa, Australaasiassa, Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.

Suurempi ulottuvuus merkitsee parempaa tutkimusprofiilia: ProQuest uskoo, että yliopisto parantaa tutkimusprofiiliaan saattamalla tutkielmansa toisten haettaviksi.

Löytäminen on nyt entistä todennäköisempää, kun tutkielmia lisätään entistä enemmän johtaviin aihehakemistoihin, mukaan lukien Feminae: Medieval Women and Gender Index ja pian myös Compendex and Philosopher’s Index.

Näe koko luettelo erikoisalojen tutkijoiden käyttämistä aihehakemistoista, jotka sisältävät tällä hetkellä ProQuest-tutkielmia (Excel-tiedosto latautuu automaattisesti tätä napsauttamalla).